Marcus Arvesjö

Marcus Arvesjö

Marcus Arvesjö
– engagerad för individ och samhälle


Marcus Arvesjö är en engagerad och nyfiken individ som utgår från var och ens individuella förutsättningar när det gäller förståelse, tankar och funderingar. Genom att ställa öppna frågor för att få en insikt och förståelse för individers tankemönster kan en utgångspunkt skapas för en positiv förändring och stärka gemenskapen hos varje individ och som utgår från individen och som kan ligga i linje utifrån sociala normer och värderingar.

Med flera förtroendeuppdrag bidrar Marcus med möjligheter och förutsättningar för att varje individ får det stöd i praktiken som individen vill, önskar och behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i ett samhälle som består av normer och förväntningar.

Dialog viktigt i alla relationer

Ett värdefullt arbetssätt för Marcus för att kunna stödja är att utgå från individen och dennes önskemål är dialogen. Att utgå från ett oskrivet blad, även om du har mycket information och kunskap redan innan, i samband med att du möter olika individer är viktigt för att på så sätt inte utgå från dina värderingar, andras förväntningar eller samhällets normer. Genom att föra en dialog som kan bli konstruktiv kan du möta individer utifrån sina utgångspunkter och ta tillvara på deras förmågor.

Socialt arbete

Marcus Arvesjö har intresse för att varje individ ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Om individen har motivation att förändra kan arbetssätt skapas för att samhälle och individ ska kunna samverka på ett bra sätt. Om individen inte har motivation får man hitta arbetssätt och metoder för att individen ska få motiveration att kunna leva ett så självständigt sätt som möjligt.

Rulla till toppen